Aanvullende informatie over Covid -19 in onze praktijk

AANVULLENDE INFORMATIE COVID-19 IN ONZE PRAKTIJK

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zullen beperkt open gaan voor de reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. wij hebben zojuist een afspraak gemaakt met u gemaakt. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u één van de volgende vragen met “ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraken kosteloos te annuleren.

> Heeft u nu corona?
> Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
> Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
> Heeft u één of meerder van de volgende symptomen: verkoudheid,niezen,hoesten,keelpijn,benauwdheid,koorts ( meer
dan 38C )?
> Bent u in thuisisolatie?
> Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

NOG WAT EXTRA AANWIJZINGEN:

> Kom niet te vroeg ,dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
> Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
> Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
> Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijnen Interpreventie in de Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Met vriendelijk groet,
Tandartspraktijk Kerklaan en Team.