Tandartspraktijk Kerklaan, GCN, Nejatpour, mondzorg, declaratie

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Wij proberen door toepassing van uniforme declaratie-codes een zo transparant mogelijke rekening naar U te sturen. De Nederlandese ZorgAutoriteit bepaalt een bijbehorende uniforme prijs voor deze codes.
Zowel bij U, uw verzekeraar en bij ons leeft een constante behoefte naar vereenvoudiging van het betalingsverkeer.
Indien het mogelijk is om contracten te sluiten betreffende de betalingsverwerking zullen we dat sterk overwegen maar we stellen onze relatie met U als patiënt daarbij voorop.
Voor dit moment hebben we een afspraak over rechtstreekse verwerking van onze declaratie, aan U, kunnen maken met CZ. Dit houdt in dat uw nota direct bij CZ wordt aangeboden en U alleen bericht krijgt over het eventuele niet verzekerde deel van die nota.
Daar waar we niet tot rechtstreekse overeenstemming met verzekeraars komen kan Anders Medical Factoring het incasseren van de nota overnemen (www.andersmf.nl). In dat geval ontvangt U onze nota via Anders Medical Factoring en dient de betaling ook via deze organisatie te geschieden. Met die maatschappij hebben we afgesproken dat zij, voorzover mogelijk, de nota wel rechtstreeks innen bij uw zorgverzekeraar. Het deel dat uw verzekering niet dekt zullen ze dan bij U in rekening brengen.